Een Historische Schat in Schiedam: St. Joris Doele

De geschiedenis van jeneverstad Schiedam wordt bewaakt door de Sint Joris Doele, in 1743 gebouwd als bastion voor de plaatselijke schutterij. Dit Rijksmonument ademt nog altijd de sfeer van een onneembare veste uit. Het is een icoon, een beschermheer. Een poortwachter van Oud Schiedam.

Wie hier verblijft wordt permanent omhelsd door een roemrucht verleden.

Lopend over de kinderkopjes van het parkeerterrein, wordt u gadegeslagen door de Schiedamse jeneverproductie van vervlogen tijden: magazijnen, distilleerderijen en de befaamde moutmolen genaamd De Kameel, allen gelegen langs oude grachten. Een diepe stilte heerst hier. Enkel in de verte hoort u zo nu en dan het geluid van luidende klokken, afkomstig van de Sint-Liduina basiliek. Volledig omringd door deze atmosfeer waant u zich al in een andere tijd, maar zodra u zich omkeert en oog in oog staat met de imposante gevel van de St. Joris Doele, wordt u onmiddellijk teruggevoerd naar de achttiende eeuw.

Het prachtige monument St. Joris Doele maakt sinds de negentiende eeuw deel uit van het voormalig Dirkzwagerterrein, een van de oudste stokers van Schiedam.

De Dirkzwagerlocatie is heden ten dage een van de drie fysieke sleutelprojecten van de historische binnenstad van Schiedam. Het terrein herbergt 5 Rijksmonumenten en drie Gemeentelijke monumenten, waaronder de St. Joris Doele. Het ontwerp van de Sint Joris Doele, van stadsarchitect Arij van Bol’nes in Louis XIV-stijl is sober en zwaar zoals het past bij een gilde met als missie het bewaken van tucht en orde. De feilloze symmetrie en barokke versierselen rondom de hoofdingang maken het tegelijkertijd bombastisch genoeg om de naam van Sint-Joris eer aan te doen. Een pand gewijd aan een heilige met als beruchtste wapenfeit het liquideren van een draak kan immers niet gespeend blijven van enige praal. Dat uit zich niet in pompeusheid, maar in massa en hoogte. In alles straalt dit monument uit onverwoestbaar te zijn.

De weelderige historie van deze locatie prikkelt al uw zintuigen.

Eenmaal binnen ervaart u dezelfde indruk. U betreedt een wereld van eeuwenoude stenen plavuizen die de hoge gang naar het achterhuis sieren, dikke muren die de geschiedenis ademen, en houten vloeren die elk verhaal vertellen. In de grond verankerd ziet u een granieten gedenkplaat ter ere van een telg uit een vooraanstaande jeneverfamilie. Grote salons strekken zich voor u uit, klaar om naar uw wensen te worden ingericht, en ze omhullen u met hun stijl en warmte.

Bovenaan het robuuste trappenhuis ontdekt u de sporen van een oude herberg. Hier lijken de tonen van stampende marsmuziek, kletterende wapens en copieuze drinkgelagen van de Schiedamse ordetroepen langs de vloeren en muren omhoog te glijden, om vervolgens als een echo tussen de zware gewelven en balken te weerkaatsen. U ziet de ontelbare voetstappen, gepolijst in de vloertegels gedurende de eeuwen. In alle kamers strijden licht en duisternis om voorrang, net zoals in het clair-obscur van de oude meesters. De rijke geschiedenis van dit pand prikkelt al uw zintuigen.

Contact