Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn onze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Op punten waar de aangegane overeenkomst in conflict is met andere bestaande voorwaarden, zal deze overeenkomst prevaleren.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de gehele of een gedeelte van de reservering brengen wij de onderstaande percentages in rekening:

• Bij annulering binnen 12 weken voor de activiteit datum (100+ personen) 25%

• Bij annulering binnen 8 weken voor de activiteit datum (50+ personen) 40%

• Bij annulering binnen 4 weken voor de activiteit datum 60%

• Bij annulering binnen 3 weken voor de activiteit datum 70%

• Bij annulering binnen 2 weken voor de activiteit datum 80%

• Bij annulering binnen 1 week voor de activiteit datum 100%

In verband met de voorbereidingen en om uw bijeenkomst in goede orde te laten verlopen, stellen wij het op prijs als u 2 weken voor aankomst het definitief aantal personen aan ons doorgeeft (gelet op bovenstaande voorwaarden).

Wij bieden u tevens de mogelijkheid om tot 2 werkdagen voor de activiteitdatum 10% van het gereserveerde aantal personen  kosteloos in mindering te brengen.

Mochten wij geen wijzigingen in aantallen ontvangen, dan wordt het aantal gereserveerde personen aan u doorberekend.

Indien wij ten behoeve van uw reservering materialen, diensten of andersoortige zaken bij (een) derde(n) hebben ingehuurd, zijn de annuleringskosten afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende leverancier.

Offerte en algemene voorwaarden

De prijzen zoals aangeboden in een offerte zijn gebaseerd op de aantallen zoals in de offerte weergegeven. Indien er tussentijds wijzigingen in de aantallen optreden behouden wij ons het recht voor de offerte/het aanbod aan te passen.

De prijzen zoals aangeboden in een offerte zijn exclusief schoonmaakkosten.

Betalingsvoorwaarden

Indien u definitief bij ons reserveert en de totale reserveringswaarde meer dan € 500,00 bedraagt, dan zijn wij gerechtigd u een aanbetalingsnota te doen toekomen.

De totale rekening van de reservering zal dan digitaal worden verzonden naar het bij ons bekende e-mailadres. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Indien u een referentie, ordernummer o.i.d. gebruikt om de betaling spoedig te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk deze 1 week voorafgaand aan uw bijeenkomst aan ons kenbaar te maken, zodat wij dit op de factuur kunnen vermelden. Bezwaren op de factuur dienen door het bedrijf binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij ons.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.